Strona Główna/ UKOSOWARKI MECHANICZNE/ 3. Ukosowarki prętów

Pręty lub rurki po cięciu posiadają grat, który trzeba usunąć. Czasami oprócz ogratowania końca pręta czy rurki należy je sfazować, aby zapewnić łatwe wprowadzenie do podajnika prętów lub nakręcenie nakrętki w przypadku prętów gwintowanych.

Wielofunkcyjne stacjonarne fazowarki prętów i rurek przeznaczone są do:

  • planowania czoła prętów
  • fazowania końców prętów pod kątem
  • wzdłużnego podtaczania końców prętów
  • wewnętrznego i zewnętrznego fazowania końców rur

Fazowarka automatyczna prętów sterowana numerycznie

Operator wkłada pręt / rurkę w trójszczękowy uchwyt aż dotknie zderzaka. Detal zostaje automatycznie zaciśnięty i wycentrowany z dużą sztywnością (ma to wpływ na jakość i precyzję obróbki oraz zużycie narzędzi). Zderzak podnosi się a głowica wyposażona w narzędzia robocze zbliża się na ustaloną odległość (zagłębienie w detal). Następuje obróbka na zaprogramowane zagłębienie i ustalony czas. Po jej zakończeniu głowica automatycznie się cofa, opuszcza się zderzak a szczęki rozwierają się. Można wyjąć obrobiony detal i włożyć następny do obróbki. Proces jest bardzo szybki i powtarzalny.

Fazowarka półautomatyczna prętów

Operator wkłada pręt / rurkę w automatyczny trójszczękowy uchwyt zaciskowy aż dotknie zderzaka. Następuje ścisk szczęk i wycentrowanie detalu z dużą sztywnością, co wpływ na jakość i precyzję obróbki oraz zużycie narzędzia skrawającego. Operator obracając koło, podjeżdża głowicą roboczą. Zderzak podnosi się a narzędzia robocze obrabia detal na ustaloną odległość (zagłębienie w detal). Po zakończeniu operacji, operator cofa głowicę, opuszcza się zderzak a szczęki rozwierają się. Obrobiony detal można wyjąć i powtórzyć operację z następnym