Aluminiowe Taśmy Spawalnicze - Odporne na wysoką temperaturę [260O C], występujące w dwojakiej formie :

  • Pokryte całkowicie klejem o szerokości 25mm lub 50mm i długości 23m - Wykorzystywane jako uszczelnienie do rur, systemów wentylacji, ciepłownictwie oraz klimatyzacji i wentylacji
  • Pokryte klejem na obrzeżach (środek wolny od kleju) o szerokości 64mm lub 102mm i długości 23m - Taka "konstrukcja" taśmy pozwala na użytkowanie jej jako osłona przy spawaniu rur z uwagi na to, że środek jest wolny od kleju, który mógłby wniknąć do spoiny. Poza tym pozbawiony kleju środek jest bardziej odporny na wysoką temperaturę [590O C]

Włóknowe Taśmy Spawalnicze - Innowacyjny substytut standardowych metod osłony grani przy spawaniu blach, zbiorników i rur MIG/MAG, TIG i elektrodą otuloną. Odporność na wysoką temperaturę [550O C] i elastyczność pozwala na zastosowanie w trudnych aplikacjach, dużych gabarytach i trudnych pozycjach. Szybkość montażu, formowanie bez gazu osłonowego i minimalizacja kosztów obróbki po spawaniu stanowi ważny argument za stosowaniem samoprzylepnej taśmy włóknowej. W zależności od charakterystyki i procesu spawania taśmy występują w dwóch wersjach

  • Do spawania 200A cienkościennych elementów i zbiorników aluminiowych, z miedzi, stali. Występują w szerokości 64mm(włókno 28mm) lub 102mm(38mm) i długości 25m
  • Do spawania 600A grubszych elementów ze stali wysokostopowych, duplex. Występują w szerokości 64mm(włókno 28mm) lub 102mm(38mm) i długości 12,5m

 

Włóknowa podkładka spawalnicza z uwagi na swoją elastyczność jest alternatywą dla podkładek ceramicznych, które mogą pękać na skutek rozciągania i kurczenia się spawanych elementów. Pokrywa szeroki zakres grubości spawanych blach z uwagi na możliwość ich rozsunięcia od 1,6mm do 6,4mm. Podkładka spawalnicza w postaci taśmy włóknowej może byś stosowana z powodzeniem w różnych pozycjach spawania, zarówno na stalach niestopowych (czarnych) jak i wysokostopowych (nierdzewnych i kwasoodpornych)