Strona Główna/ UKOSOWARKI MECHANICZNE/ 2. Ukosowarki rur i zbiorników/ 2.2 Mobilne fazowarki rur i zbiorników