Zastosowania/Filmy


Spawanie drutem rdzeniowym w pozycji wymuszonej

Spawanie stali energetycznych drutem rdzeniowym

 

Spawanie przetopu drutem metalicznym
Spawanie zmechanizowane rurociągów

 

Spawanie orbitalne rur
Spawanie den sitowych

 

Spawanie punktowe TIG
Spawanie TIG z podajnikiem drutu

Spawanie na obrotniku