Spawanie ze zmechanizowanym podawaniem drutu dodatkowego, do jeziorka.

   

Metoda niesie ze sobą szereg korzyści, ze względu na

 • przyspieszenie procesu przez zmechanizowane podawanie
 • zapewnienie wyższej jakości (obydwie ręce spawacza na palniku)
 • ułatwienie spawania szczególnie długich lub spoin prostych i kolistych
 • ułatwienie spawania w trudnych wymuszonych pozycjach
 • zmniejszenie wymieszania materiałów spawanego i dodatkowego 

Q-START – szybki start przyspiesza łączenie nadtopionych krawędzi we wstępnej fazie procesu, uzyskując czyste ładne spoiny. Przy użyciu specjalnego pistoletu TIG, proces zachodzi półautomatycznie. W zależności od użytych do pistoletu dysz, można nim wykonywać spoiny narożne zewnętrzne, pachwinowe, nakładkowe 

Spoina płaska
Łączenie blach o różnych grubościach

Spoina narożnikowa
Łączenie elementów obudowy szafy rozdzielczej

Spoina pachwinowa
Zgrzewanie punktowe blach

 

Zastępuje zgrzewanie niosąc ze sobą korzyści w postaci:

 • wykonywanie płaskich równych szczepów – nie trzeba szlifować
 • szybkości i powtarzalności procesu bez konieczności specjalisty 

DynamicArc - dynamiczny łuk z kompensacją mocy - niezależnie od ustawienie kąta i odległości od spawanego materiału, utrzymywana jest ta sama moc spawania.

Ma to wpływ na:

 • łatwe spawanie trudnodostępnych miejsc
 • brak podcięć przy „wachlowaniu” palnikiem
 • brak przyklejenia elektrody przy lekkim zwarciu z materiałem

Q-SPOT - przyspiesza wykonywanie precyzyjnych spoin punktowych, w szczególności przy elementach cienkościennych 

Można precyzyjnie umieścić elektrodę przez jej dotknięcia w miejsce, które chcemy łączyć. Funkcja Q-SPOT będzie chroniła ją i materiał przed zniszczeniem.


MULTITACK - redukuje  ilość  ciepła  wprowadzanego  przy  spawaniu elementów cienkościennych, przez automatyczne wygaszenie i ponowne zajarzanie łuku.

Stosując MULTITAC można:

 • precyzyjnie spawać bardzo cienkie detale bez ich przepalania 
 • napawać elementy uzyskując małe wymieszanie materiałów

Synergiczny Puls - to ułatwienie regulacji przy spawaniu TIG z pulsem, przez ustawianie jedynie prądu spawania, pozostałe parametry automatycznie ustawiają się na optymalnym poziomie. 


2,5kHz Puls - ułatwia spawanie elementów cienkościennych, poprawia kontrolę łuku oraz obniża nagrzewanie detalu.


MIX AC/DC - to połączenie prądu stałego DC i przemiennego AC, pozwala zwiększyć szybkość spawania i tworzenia jeziorka przy spawaniu aluminiowych elementów grubościennych poprzez większą koncentrację energii.

Może być to wykorzystywane do spawania elementów aluminiowych różniących się od siebie grubością


ExtraFusion - pomaga w utrzymaniu ostrej elektrody przy spawaniu prądem przemiennym AC. Dzięki czemu cienkościenne elementy aluminiowe można spawać skupionym łukiem (a więc precyzyjnie) w sposób porównywalny do metody TIG-DC.