PowerFocus - koncentruje energię łuku spawalniczego i pozwala na jej lepsze wykorzystanie, co z kolei można wykorzystać do:

 • możliwość spawania na większym wolnym wylocie drutu a więc w trudnodostępnych miejscach – jak połączenia rurowe pod kątem

 • zmniejszenia konta ukosowania przy spawaniu grubszych elementów – oszczędności w ilości wspawanego drutu (mniej warstw) oraz zużytego gazu, energii i czasu – szybszy proces
 • większa głębokość wtopienia – mniejsze ryzyko przyklejeń


 HighSpeedLine -  spawanie z pulsem o „krótkim” łuku i wysokiej częstotliwości, pozwalającym na:

 • zwiększenie szybkości stapiania drut – większa prędkość spawania
 • uzyskanie gładkiej spoiny bez odprysków i bez nadmiernego przegrzania
 • zredukowanie energii liniowej – mniejsze naprężenia, zmiany struktury materiału i jego deformacje – spawanie stali „wrażliwych” 


 DopelPuls spawanie zmiennym prądem pulsującym pozwalające na:

 • łatwiejsze spawanie w trudnych pozycjach (np. pion bez rozprowadzania)
 • spawanie materiałów wrażliwych na energię, przy jednoczesnym zapewnieniu dobrego wtopienia i ograniczeniu przegrzania

 • lepsza kontrola nad jeziorkiem metalu (łatwiej dla mniej doświadczonych spawaczy)

Dostępne w półautomatach spawalniczych:

PioneerPuls

PowerPuls  


HybridArcControl hybrydowe sterowanie łukiem spawalniczym przy prądzie stałym, dające efekt „miękkiego” spawania, pozwalające na:

 • poprawiającego wygląd spoin elementów cienkościennych (kontenery, przyczepy, pojemniki)
 • ograniczenie odprysków, również przy zastosowaniu tzw. zwykłych drutów litych – mniej szlifowania

 

MicroPulse & MicroMag 

Pioneer